Представяне на партньор (Ирландия): Институт за детско образование и психология, Европа

Институт за детско образование и психология, Европа (ICEP Европа) е гордият ирландски партньор в изследователския проект TRAINS по програма "Еразъм+". ICEP Europe е водеща обучителна и изследователска институция, която по уникален начин съчетава редица умения в областта на образователната, клиничната и изследователската психология и технологиите за обучение. От 2001 г, ICEP Европа е постигнала отлични резултати в разработването на транслационни междусекторни и интердисциплинарни онлайн университетски програми и отдавна работи в партньорство с утвърдени институции за създаване на програми на бакалавърско и следдипломно ниво. На национално ниво организацията е работила с различни законови агенции, включително Министерството на образованието и уменията и Националния съвет за специални образователни потребности (НСОП), както и с неправителствени организации за изграждане на капацитет на преподавателите за предоставяне на качествено приобщаващо образование през 21-ви век, което я поставя в добра позиция да допринесе положително за проект като TRAINS.

ICEP Европа също така предоставя консултантски и изследователски услуги и понастоящем участва в няколко мащабни национални и общоевропейски изследователски програми и е създала силна мрежа от партньори, които подкрепят изследователските ѝ дейности. Изследователските проекти включват проект Iris - национална надлъжна оценка на предоставянето на образование за деца със специални нужди в ирландските училища и на опита и потребностите от приобщаване на ученици/студенти със специални образователни потребности и увреждания (СОП). ICEP Europe беше и ключов партньор в iTIDE - програма, финансирана по програма "Еразъм+", която включваше разработване и провеждане на обучение за приобщаване на деца с интелектуални затруднения, насочено към преподаватели. В момента участваме и в няколко финансирани проекта по програма "Еразъм+" и програма "Правосъдие" и сме си сътрудничили с партньори от над 14 европейски държави. Нашите области на изследователски опит включват: изграждане на устойчивост, приобщаване, развитие на деца и младежи, практики, основани на доказателства, и развитие на капацитета на педагозите, както и здраве и благосъстояние и позитивна психология. 

 

Д-р Диърдра Макинтайър (CPsychol, PhD) е съосновател на ICEP Европа и член на Психологическото общество на Ирландия (PSI) и на Европейската мрежа за позитивна психология, и ще ръководи приноса на ICEP към TRAINS. Преди да се присъедини към ICEP Европа, Диърдра е била главен клиничен психолог в Източния регионален здравен орган. Диърдра е и съавтор на програмата "Остани в безопасност" - програма за закрила на детето, прилагана на национално ниво. Сред специалните интереси на Диърдра са приобщаването, устойчивостта и благосъстоянието и приложната позитивна психология. Диърдра изнася лекции по специални нужди и психология за ICEP Европа и преподава в съвместни програми с Dublin City University, Leeds Beckett и University of East London.

 

Понастоящем Стивън Смит заема длъжността старши изследовател в ICEP Европа, който се присъедини към екипа през януари 2017 г. Притежава бакалавърска степен по психология и магистърска степен по здравна психология, и двете от Националния университет на Ирландия, Голуей. Стивън е представял изследвания в областта на образователните практики, основани на травмата, на национални конференции и притежава жив интерес в областта на приобщаващата педагогика и насърчаването на правата на маргинализираните групи и групите в неравностойно положение. Стивън има богат опит в участието си в редица успешно реализирани изследователски проекти по програма "Еразъм+" в областта на изграждането на капацитет и насърчаването на устойчивостта.
Еразъм+ Лого