Влакове

Преходи за всички в училище

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОЕКТЪТ ЗА ВЛАКОВЕ?

TRAINS е съкращение от Transitions for All Into School (Преходи за всички в училище) и се финансира изцяло от програмата "Еразъм+" на Европейския съюз и се провежда от екип от изследователи, практици и преподаватели от няколко институции в цяла Европа. Университетът Лийдс Бекет (Обединеното кралство) ръководи този проект в сътрудничество с НАРХУ - Национална асоциация на професионалистите, работещи с хора с увреждания (България), Департамента за образование, младеж и семейство към Берлинския сенат (Германия) и Институт по детско образование и психология, Европа (Ирландия).

ОБОСНОВКА НА ВЛАКОВЕТЕ

Възрастта за започване на училище и опитът се различават в Европа. Преходът към задължително училищно образование е важно събитие за малките деца и техните семейства и е доказано, че е свързан с по-късните резултати в училище. За щастие в много случаи преходът към училище може да бъде много благоприятен за децата и техните семейства, като по този начин ги подготвя за бъдещи академични и социални успехи.

ЦЕЛИ НА ВЛАКОВЕТЕ

РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ЛИЦАТА, КОИТО УЛЕСНЯВАТ ПРЕХОДА.

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА НАЙ-ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ В ПОДКРЕПА НА УСПЕШНИТЕ ПРЕХОДИ ЗА ВСИЧКИ.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по програма "Еразъм+". Настоящата публикация [съобщение] отразява единствено възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

bg_BGБългарски