Въведение на партньора - Leeds Beckett University

Училището по образование Карнеги са само един от партньорите, които работят по проекта TRAINS през следващите три години. Училището по образование "Карнеги" към университета "Лийдс Бекет" се стреми чрез всички свои дейности да предефинира образованието и професионалното развитие на работещите с деца и младежи. Те предлагат отличителни и творчески бакалавърски и следдипломни степени, които отговарят на промените, настъпващи в обществото, като се фокусират върху разнообразните умения, необходими на съвременните професионалисти. 

Училището се ангажира да оказва дълбоко и благотворно влияние в образователния сектор и извън него. Всички изследвания, провеждани в рамките на училището, са насочени към социалната справедливост, с акцент върху приноса на изследването за подобряване на живота на младите хора, опита на техните семейства и образователните общности, от които те са част. Carnegie School of Education се гордее, че участва в широк спектър от международни партньорства, включително в проекта TRAINS.

Училището по образование "Карнеги" е водещата организация в рамките на проекта TRAINS и се ръководи от д-р Сюзън Аткинсън. Сюзън е старши преподавател в Carnegie School of Education и отговаря за програмите за ранна детска възраст. Сюзън е психолог по когнитивно развитие с изследователски интереси в областта на прехода към училище, когнитивното развитие в ранните години и факторите, влияещи върху академичните постижения през училищните години и при студентите във ВУЗ. Сюзън ръководи предишния проект по програма "Еразъм+", ITIDE, от името на Carnegie School of Education, който имаше за цел да насърчи приобщаването на деца и младежи с комплексни потребности чрез разработване на онлайн материали за обучение със свободен достъп за педагози и родители.

Д-р Мхайри К. Битон подкрепя Сюзън в ръководството на проекта TRAINS от името на Carnegie School of Education. Мхайри е преподавател в училище Карнеги и има богат опит в ръководенето на изследователски проекти, финансирани от шотландското правителство, Европейския съюз и независими органи за финансиране на научни изследвания. Изследователските интереси на Мхайри са в областта на приобщаването, обучението на учители и мнението на учениците.

Еразъм+ Лого