Влакове

Четвърта транснационална среща за проекта TRAINS по програма "Еразъм+" (Мейнуот, графство Килдаре, Ирландия)

Четвъртата транснационална среща по проекта TRAINS, финансиран по програма "Еразъм+", който се фокусира върху разработването на набор от образователни материали и ръководства за родители и практици, предназначени да насърчават и подпомагат по-успешния преход към училище за всички учащи се, се проведе наскоро в офисите на ICEP Europe в Мейноот, Ко. Kildare на 19 и 20 октомври.

Срещата предостави важна възможност на партньорите да обменят идеи и обратна връзка във връзка с проектоитерациите на ръководствата за родители и преподаватели на TRAINS, които бяха изготвени през предходните шест месеца, и да вземат решение за окончателните изменения, които ще бъдат направени преди плавното пускане на резултатите за пилотно прилагане в трите участващи държави. Бяха обсъдени и договореностите за предстоящите мултиплициращи събития в страните партньори преди заключителната европейска конференция за стартиране, която ще се проведе в университета Лийдс Бекет през декември 2022 г.

И шестимата участници активно допринесоха за двудневната среща, като внесоха знания, опит и приятелство, които са в основата на успехите на проекта TRAINS до момента, а консорциумът очаква с нетърпение да финализира резултатите от проекта и да ги сподели с практикуващи специалисти и родители през следващите седмици, като на свой ред окаже положително влияние върху практиките на прехода в Обединеното кралство, Ирландия и България, както и в Европа като цяло.

След приключването на пилотното прилагане на резултатите от проекта TRAINS те ще бъдат допълнително усъвършенствани в съответствие с обратната връзка, получена от практикуващите специалисти и родителите, преди да бъдат предоставени в средата или края на декември на специално създадена онлайн платформа за обучение, до която всички заинтересовани страни ще имат свободен достъп.

За допълнителна информация относно предстоящите събития за стартиране или за доброволно участие в пилотните събития, влезте в уебсайта на проекта TRAINS www.eutrainsproject.eu, изпратете имейл до изследователския екип на TRAINS на адрес trainsproject@googlegroups.com и следвайте проекта TRAINS в Twitter чрез @EU_Trains

Размисли на родителите за един необичаен период на училищни преходи по време на Covid-19

Когато през 2019 г. консорциумът TRAINS започна този проект по програма "Еразъм+", малцина от нас можеха да предвидят сеизмичните промени, които щяха да настъпят в обществото като цяло, и по-конкретно в начина, по който образователната система беше принудена да се адаптира и да се промени, за да продължи да предоставя на европейските учащи и семейства подкрепата и помощта, необходими за преминаване към началното училище. Макар че изразът "безпрецедентни времена" бързо се изчерпа и преизползва в контекста на пандемичното общество, не може да се оспори фактът, че работещите в образованието бяха принудени да навлязат в непозната територия в усилията си да отговорят адекватно на нуждите на своите обучаеми и да поддържат някакво ниво на последователност в образователното осигуряване на нашите млади хора на фона на хаоса.

В четирите държави, участващи в проекта TRAINS (Обединеното кралство, Германия, Ирландия и България), мерките за реагиране с различна степен на тежест и продължителност доведоха до неоспорими сътресения, объркване и стрес както за учащите, така и за преподавателите и родителите. Така например неотдавнашно проучване, в което се изследва строгостта на мерките за реакция при вируси в Европа, показва, че Обединеното кралство, Ирландия и Германия се нареждат в първата десетка на европейските държави (съответно на 2-ро, 3-то и 5-то място) по отношение на строгостта на наложените мерки (Cazaciuc & Köppe, 2021 г.). Междувременно България е била принудена да предприеме четири отделни случая на блокиране, възлизащи на период от общо около два месеца.

Въздействие на пандемията върху процеса на преход

В резултат на тези постоянни мерки през целия двугодишен период на пандемията се наложи принудително затваряне на училища и детски градини, както и ограничаване на редица дейности и практики, които преди това бяха основна част от подкрепата, предоставяна на родителите и семействата през този труден период на промени, за да се предотврати рискът от предаване на инфекцията. Изследванията на въздействието на пандемията върху процеса на преместване разкриха, че продължаващата здравна криза е:

 • Влияе върху времето, което родителите и семействата имат на разположение за лични срещи с приемащото училище;
 • Намалени възможности за предварителни посещения, за да се запознаете с новата среда, учителите и връстниците.
 • Ограничи/премахна наличието на много типични за прехода дейности (вечери на отворените врати и др.), като по този начин наруши процеса на установяване;
 • доведе до освобождаване от работа на ключов персонал в сферата на ранното детство и закриване на много предучилищни заведения, като по този начин се премахна възможността за критични междуорганизационни връзки между предучилищните заведения и училищния персонал.
 • създава допълнителни трудности за маргинализираните/уязвимите учащи или учащите със СОП, тъй като не могат да се използват възможностите за срещи с учащите и техните семейства или за наблюдение на учащите преди пристигането им в новата среда. Достъпът до ключови работници и възможността за получаване на специализирани медицински, логопедични, социални и емоционални доклади също са били засегнати неблагоприятно.

(Bakopoulou, Triggs, & Novak, 2021)

Възприятия на родителите за процеса на преход по време на Covid-19

Като се има предвид степента на сътресения, предизвикани от продължаващата криза, екипът на TRAINS се зае да улови някои от преобладаващите родителски възприятия за това как пандемията се е отразила на преживяванията както на тях, така и на техните деца във всяка от страните партньори. Нашите предварителни проучвания показаха, че пандемията е повлияла на преживяванията на учениците и семействата по следните начини:

 • Създаване на тревожност и несигурност: Много от родителите посочват, че степента на объркване и липсата на яснота относно прехода на детето им се засилва от липсата на типичните структури за подкрепа, които редовно съпътстват процеса на преход. Един родител изрази съжаление за "пропуснатите възможности" да се ангажира с персонала и новата среда преди детето му да влезе в училищната среда и посочи, че липсата на такива елементи е направила процеса на преход по-труден.

 • Нарушено социално, емоционално и академично развитие: За много от малките ученици ангажирането с рутинната работа в детската градина и разнообразните дейности, които са свързани с нея, служат като ключова опора за подпомагане на плавния преход между детската градина и училището. Прекъснатият график на предучилищното образование обаче предизвиква значителни смущения в този процес. Много родители от всички страни партньори разказаха, че са почувствали децата си "по-малко зрели", когато е дошло време да направят скок към началното училище. Други изтъкнаха, че продължителните периоди на прекъсване на учебния процес са оказали неблагоприятно въздействие върху социалните умения на децата им и способността им да създават силни и здрави взаимоотношения с връстниците си. Един конкретен респондент разказва, че според него периодите на затваряне са довели до по-тревожна връзка с родителя, което е направило процеса на раздяла по-страшен, когато е трябвало да се навлезе в новата училищна среда. Други родители смятат, че пропуските в посещаването на предучилищна подготовка са довели до равностойни пропуски в обучението, което е направило детето им по-слабо подготвено за започване на училищното образование, като едно конкретно семейство отбелязва, че наложените дефицити са били толкова вредни, че са довели до повтаряне на последната година от предучилищната подготовка на детето.

 • Загуба на ключови навици и рутина: Допълнително забележително въздействие на прехода към училище в условията на Covid-19 се прояви в начина, по който сътресенията повлияха на рутинните действия на учениците и способността им да се държат в рамките на предварително установените параметри на училищната среда. Присъщата несигурност и трескавата смяна на обстоятелствата, които съпътстваха пандемията, създадоха проблеми, свързани със способността на учащите се безпроблемно да се съобразяват с училищните правила и очаквания. Трябваше да се обърне допълнително внимание на възстановяването на структурата и реда след такъв период на хаос и непредвидени промени.

Заключителна нотка на позитивност:
В последно време много се говори за издръжливостта и адаптивността на децата, почти до степен, в която това вече е тема на разговор, която често се приема за даденост. Въпреки това, при анкетирането на родителите ни, ненадминатата способност на нашите млади хора да се справят с промените и да се ориентират в несигурността отново зае централно място. Макар че, както се очакваше, екипът на TRAINS получи множество отзиви за това как пандемията е повлияла неблагоприятно на опита от прехода, характерът на преживяванията далеч не беше изцяло отрицателен. Родителите изтъкнаха как допълнителното време, прекарано с децата им по време на периодите на блокиране, е помогнало да се засили семейната връзка. Един от родителите дори отбеляза, че детето му е постигнало значителни успехи в резултат на допълнителното общуване с братята и сестрите си, докато друг смята, че непредвидените периоди у дома са послужили като благотворно влияние върху самочувствието и увереността на детето.

Много от тях отбелязаха гъвкавостта и ангажираността на персонала на детските градини и училищата, за да се гарантира, че неблагоприятното въздействие на пандемията е било неутрализирано, когато това е било възможно. Персоналът възприемаше променящите се методи на преподаване и учене и проявяваше значителна изобретателност по отношение на начина, по който използваше технологиите, за да преодолее потенциалната пропаст, която можеше да възникне между предоставянето на услуги преди Covid и подкрепата, предлагана в условията на продължаващата пандемия Covid-19. Такива методи за улесняване на обучението включваха включването на видео обиколки на училището в процеса на преход, даване на възможност за посещения на външните съоръжения на новото училище, за да се премахне част от неяснотата около обстановката, както и провеждането на онлайн часове по приказки и уроци по рисуване с учениците, на които предстои да направят крачка към новата среда. Всички тези дейности са били изключително полезни за демистифициране на опита и за потушаване на нарастващата тревога от предстоящите промени в живота на учениците.

Може би още по-интересен е фактът, че някои родители смятат, че някои от разклоненията на реакцията на Covid-19, възприети в училищата, всъщност са довели до подобряване на някои аспекти на прехода. По-конкретно, ограниченията, които не позволяват на родителите да влизат в училището поради протоколи за здраве и безопасност, всъщност се оказват полезни, тъй като позволяват на учениците да направят "чист пробив", когато влизат на територията на училището, и гарантират, че обстановката в класната стая е по-спокойна и съсредоточена в по-ранен момент от учебния ден.

Заключение:

След като навлезе в последната календарна година на нашето сътрудничество в областта на изследванията TRAINS, нашият екип ще се опита да използва добрите практики, които се оказаха толкова важни за поддържането на най-добрия стандарт на образователните услуги по време на такава непредвидена криза, за да разработи набор от ресурси, основани на висококачествена, съвременна база данни и непосредствения опит на преподаватели, родители и учащи. Гласът на основните заинтересовани страни в процеса на преход ще продължи да играе централна роля в процеса на развитие. Ето защо непрекъснатият принос на участващите в нашето изследване е високо ценен, особено като се има предвид значителната тежест, която тези хора носят през по-голямата част от продължителността на изследователския проект TRAINS.

Пожелаваме на вас и вашите близки всичко най-добро по време на празниците и очакваме с нетърпение една успешна Нова година за всички, свързани с проекта TRAINS!

Препратки

Bakopoulou, I., Triggs, P., & Novak, T. (2021) Въздействието на Covid-19 върху прехода към училище в ранна възраст. Училище по образование към Бристолския университет: Бристол. https://edn.bris.ac.uk/eprs/download/202177

Cazaciuc, R. & Köppe, S. (2021). UCD Covid Compared (UCD CoCo) - Показване на ограничения в целия свят. Университетски колеж Дъблин. https://publicpolicy.ie/downloads/perspectives/2021/Covid_Compared_UCD%20CoCo_Displaying_Restrictions_across_the_Globe.pdf

Представяне на партньора (Германия): Министерството на образованието в Берлин (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - SenBJF)

Министерството на образованието в Берлин (Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie - SenBJF) е част от правителството на федерална провинция Берлин, Германия. SenBJF отговаря за системата на общото образование и отчасти за обучението на учителите в Берлин. В Берлин има около 660 училища в системата на общото образование. Настоящият стратегически план на министерството съдържа фокус върху ранната училищна кариера на учениците. Един от акцентите на този план е преходът към училище и преходът между началните и средните училища.

По отношение на учениците със специални образователни потребности Берлин предлага различни възможности за финансиране. Фокусът върху индивида позволява различни възможности за подкрепа и отлични варианти, подходящи за нуждите на учениците. В продължение на няколко години училищните психолози и специалните педагози работят заедно в районните центрове за подкрепа, за да осигурят възможно най-еднакво ниво на подкрепа на учениците с различни потребности от помощ и техните родители. Тези центрове се наричат "Училищна психология и центрове за консултиране и подкрепа в областта на приобщаващото образование" (SIBUZ). В два от 12-те района на града учители по диагностика и консултиране работят в програмата за подкрепа на аутизма и отговарят за консултативната грижа за децата с аутизъм в целия Берлин. Понастоящем шестима колеги консултират 1400 деца на възраст от 5 до 18 години.

Сайтът Училище Temple Grandin е едно от най-известните училища в Берлин, което се фокусира върху разстройството от аутистичния спектър (ASD). Училището е на път да се превърне в училище за всички от 1 до 10 клас. За успешната работа на училище "Темпъл Грандин" допринасят следните характеристики: а) начално училище: многокласни курсове за всички ученици от 1 до 3 клас и частично за учениците от 4 до 6 клас; б) всеки клас се състои от 20 ученици, от които до 5 ученици могат да имат увреждания, които се нуждаят от специална помощ; в) специални малки класове: В тях има до 6 ученици с аутизъм, които се обучават въз основа на общата учебна програма на Берлин за класове от 1 до 10; специални малки класове за целодневно обучение: Учениците от всички класове се обучават по метода TEACCH.

Персонал

Стефани Ал е директор на училището Temple Grandin.

Анке Бауман е учител по специално образование в училище Temple Grandin.

Проф. д-р Улрике Бекер е бивш директор и учител, а сега ръководи секцията по политически въпроси на началните училища.

Кристиане Козе е ръководител на отдела за политическите въпроси на училищата в системата на общото образование. Преди това Кристиане е работила като училищен инспектор, директор и учител.

Рене Кундт е учителка по специално образование и е командирована от SenBJF да работи в секцията по политическите въпроси на началните училища.

Керстин Микло е учител по специално образование с фокус върху аутизма. Работи за SIBUZ в Берлин и е учител по консултиране и диагностика в училище "Темпъл Грандин".

Гуидо Шулц е член на Училищния надзорен съвет на училище Temple Grandin.

Д-р Катарина Торен е изследовател в областта на образованието и понастоящем ръководи секцията за стратегическо подобряване на качеството в берлинските училища.

Представяне на партньора (България): Национална асоциация на професионалистите, работещи с хора с увреждания

НАРХУ е неправителствено сдружение с нестопанска цел, регистрирано в публичния сектор в Пловдив, България. В нея членуват различни видове специалисти, които работят с хора с увреждания по отношение на тяхното социално включване, образование и заетост. Основните й дейности са насочени към хора с различни видове увреждания - вкл. физически, сензорни, интелектуални, когнитивни и комплексни увреждания. Екипът на NARHU включва известни експерти в областта на приобщаващото образование, психологията, социалната работа и подкрепа, професионалното консултиране, както и подкрепата за ранна интервенция на деца със специални нужди.

NARHU отговаря за разработването:

 • Материали за приобщаващо образование, базирани на системата P-level;
 • Подкрепа за образователни материали за младежи и възрастни с увреждания и техните учители/обучители;
 • Предоставяне на насоки на учителите и обучителите за това как да си сътрудничат и да адаптират стратегиите си за преподаване и обучение към учащите се с интелектуални затруднения и когнитивни увреждания.
 • Изкуствен интелект и образователни игри, предназначени да повишат ангажираността на учениците в учебните дейности; 
 • Гъвкави схеми за подпомагане на професионалното развитие на млади хора и възрастни от групи в неравностойно положение, като например наставничество и инструктаж, инструменти за атрактивно и ефективно самопредставяне пред потенциални работодатели;
 • Иновативни програми за професионално образование и обучение в съответствие с актуалните изисквания на пазара на труда в европейски контекст;
 • Обучения за професионалисти, работещи с деца и възрастни с увреждания, с особен акцент върху тяхната независимост, качество на живот и приобщаване;
 • Сътрудничество с неправителствени организации, организации за професионално обучение, университети и други институции на регионално, национално и международно равнище с цел обмен и трансфер на добри практики и успешни стратегии в областта на приобщаването;
 • Рамка за валидиране за оценка на постиженията на хората с увреждания и хората в неравностойно положение;
 • Иновативни подходи при прилагането на процесите на обучение, включени в системите за ОДО и мобилните приложения за гъвкаво и достъпно обучение, основани на съвременни изследвания и методи за приобщаващо образование и ПОО.

Мария Горанова е председател на НАРХУ, България, от създаването му през 2014 г. Тя има магистърски степени по приложна психология, международни отношения и английска филология. Г-жа Горанова има повече от 20 години опит в управлението и изпълнението на проекти. Професионалният й опит е в областта на експертизата на уврежданията, приложната психология и приобщаващото образование, в допълнение към работата й като известен пионер в областта на подкрепената заетост в България, който въвежда тази услуга за първи път в страната. Тя е координатор на редица европейски проекти, включително програми, финансирани по програма "Еразъм+" и др. Провеждала е разнообразни обучения, като е използвала различни методи на обучение, като презентации, открити дискусии ролеви игри, видео демонстрации и работа в малки групи, като същевременно е провеждала редовни обучения за информираност относно уврежданията и съвети как да се държим с колеги/клиенти с увреждания.

Петя Грудева е член на НАРХУ от самото начало на дейността му. Тя има висше образование по маркетинг, политически науки и приложна психология. Тя е експерт в областта на уврежданията и пригодността за заетост на хората със специални потребности, както и в инициативи за подобряване на независимия живот и качеството на живот. Тя е експерт по "Обучение на връстници", "Етикет за хора с увреждания", психологическо консултиране и развитие на предприемачески умения. Понастоящем Петя се занимава с обучение на хора с увреждания във връзка с развитието на трансверсални умения и професионални компетенции. От 2002 г. насам тя се занимава и с изследвания, свързани с изискванията на потребителите, създаване на стратегии за управление на качеството, инициативи за обществени кампании, пилотни обучения и тяхното изпълнение, както и с програми за "обучение на обучители" в областта на социалните дейности.

Представяне на партньор (Ирландия): Институт за детско образование и психология, Европа

Институт за детско образование и психология, Европа (ICEP Европа) е гордият ирландски партньор в изследователския проект TRAINS по програма "Еразъм+". ICEP Europe е водеща обучителна и изследователска институция, която по уникален начин съчетава редица умения в областта на образователната, клиничната и изследователската психология и технологиите за обучение. От 2001 г, ICEP Европа е постигнала отлични резултати в разработването на транслационни междусекторни и интердисциплинарни онлайн университетски програми и отдавна работи в партньорство с утвърдени институции за създаване на програми на бакалавърско и следдипломно ниво. На национално ниво организацията е работила с различни законови агенции, включително Министерството на образованието и уменията и Националния съвет за специални образователни потребности (НСОП), както и с неправителствени организации за изграждане на капацитет на преподавателите за предоставяне на качествено приобщаващо образование през 21-ви век, което я поставя в добра позиция да допринесе положително за проект като TRAINS.

ICEP Европа също така предоставя консултантски и изследователски услуги и понастоящем участва в няколко мащабни национални и общоевропейски изследователски програми и е създала силна мрежа от партньори, които подкрепят изследователските ѝ дейности. Изследователските проекти включват проект Iris - национална надлъжна оценка на предоставянето на образование за деца със специални нужди в ирландските училища и на опита и потребностите от приобщаване на ученици/студенти със специални образователни потребности и увреждания (СОП). ICEP Europe беше и ключов партньор в iTIDE - програма, финансирана по програма "Еразъм+", която включваше разработване и провеждане на обучение за приобщаване на деца с интелектуални затруднения, насочено към преподаватели. В момента участваме и в няколко финансирани проекта по програма "Еразъм+" и програма "Правосъдие" и сме си сътрудничили с партньори от над 14 европейски държави. Нашите области на изследователски опит включват: изграждане на устойчивост, приобщаване, развитие на деца и младежи, практики, основани на доказателства, и развитие на капацитета на педагозите, както и здраве и благосъстояние и позитивна психология. 

 

Д-р Диърдра Макинтайър (CPsychol, PhD) е съосновател на ICEP Европа и член на Психологическото общество на Ирландия (PSI) и на Европейската мрежа за позитивна психология, и ще ръководи приноса на ICEP към TRAINS. Преди да се присъедини към ICEP Европа, Диърдра е била главен клиничен психолог в Източния регионален здравен орган. Диърдра е и съавтор на програмата "Остани в безопасност" - програма за закрила на детето, прилагана на национално ниво. Сред специалните интереси на Диърдра са приобщаването, устойчивостта и благосъстоянието и приложната позитивна психология. Диърдра изнася лекции по специални нужди и психология за ICEP Европа и преподава в съвместни програми с Dublin City University, Leeds Beckett и University of East London.

 

Понастоящем Стивън Смит заема длъжността старши изследовател в ICEP Европа, който се присъедини към екипа през януари 2017 г. Притежава бакалавърска степен по психология и магистърска степен по здравна психология, и двете от Националния университет на Ирландия, Голуей. Стивън е представял изследвания в областта на образователните практики, основани на травмата, на национални конференции и притежава жив интерес в областта на приобщаващата педагогика и насърчаването на правата на маргинализираните групи и групите в неравностойно положение. Стивън има богат опит в участието си в редица успешно реализирани изследователски проекти по програма "Еразъм+" в областта на изграждането на капацитет и насърчаването на устойчивостта.
Еразъм+ Лого

Въведение на партньора - Leeds Beckett University

Училището по образование Карнеги са само един от партньорите, които работят по проекта TRAINS през следващите три години. Училището по образование "Карнеги" към университета "Лийдс Бекет" се стреми чрез всички свои дейности да предефинира образованието и професионалното развитие на работещите с деца и младежи. Те предлагат отличителни и творчески бакалавърски и следдипломни степени, които отговарят на промените, настъпващи в обществото, като се фокусират върху разнообразните умения, необходими на съвременните професионалисти. 

Училището се ангажира да оказва дълбоко и благотворно влияние в образователния сектор и извън него. Всички изследвания, провеждани в рамките на училището, са насочени към социалната справедливост, с акцент върху приноса на изследването за подобряване на живота на младите хора, опита на техните семейства и образователните общности, от които те са част. Carnegie School of Education се гордее, че участва в широк спектър от международни партньорства, включително в проекта TRAINS.

Училището по образование "Карнеги" е водещата организация в рамките на проекта TRAINS и се ръководи от д-р Сюзън Аткинсън. Сюзън е старши преподавател в Carnegie School of Education и отговаря за програмите за ранна детска възраст. Сюзън е психолог по когнитивно развитие с изследователски интереси в областта на прехода към училище, когнитивното развитие в ранните години и факторите, влияещи върху академичните постижения през училищните години и при студентите във ВУЗ. Сюзън ръководи предишния проект по програма "Еразъм+", ITIDE, от името на Carnegie School of Education, който имаше за цел да насърчи приобщаването на деца и младежи с комплексни потребности чрез разработване на онлайн материали за обучение със свободен достъп за педагози и родители.

Д-р Мхайри К. Битон подкрепя Сюзън в ръководството на проекта TRAINS от името на Carnegie School of Education. Мхайри е преподавател в училище Карнеги и има богат опит в ръководенето на изследователски проекти, финансирани от шотландското правителство, Европейския съюз и независими органи за финансиране на научни изследвания. Изследователските интереси на Мхайри са в областта на приобщаването, обучението на учители и мнението на учениците.

Еразъм+ Лого
bg_BGБългарски